Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zdalna Szkoła+

Gmina Pietrowice Wielkie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskała grant w wysokości 40 000,00 zł na zakup sprzętu umożliwiającego realizację zdalnego nauczania, w związku realizacją projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+"

Czytaj więcej

Zdalna Szkoła

Gmina Pietrowice Wielkie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskała grant w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu umożliwiającego realizację zdalnego nauczania, w związku realizacją projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła"

Czytaj więcej

Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach

Gmina Pietrowice Wielkie od 1 stycznia 2018 roku realizowała polsko-czeskiego projektu pn. „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach”. W projekcie uczestniczylo czterech partnerów, ze strony polskiej: Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Krzyżanowice, Gmina Kietrz, ze stron czeskiej Sdružení obcí Hlučínska.

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Pietrowicach Wielkich ul. 1 Maja 11, 1 Maja 16, Fabrycznej 21

Projekt pn: “Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Pietrowicach Wielkich ul. 1 Maja 11, 1 Maja 16, Fabrycznej 21”, nr POIS.01.07.01-00-0033/19 realizowany jest w ramach działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 - zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej

Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I

Projekt pt. „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I„ realizowany był od 01.12.2017 – 30.11.2018 r. a współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa polskiego.

Czytaj więcej

Pietrowiccy nauczyciele w działaniu

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny pod nazwą „Pietrowiccy nauczyciele w działaniu”, napisany przez nauczycielkę pietrowickiej szkoły, Panią Annę Przysiężniuk, został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej

Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość

Gmina Pietrowice Wielkie w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku realizuje projekt pn. „Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202.

Czytaj więcej

„Od wieków razem. Pietrowice Wielkie-Sudice” - projekt realizowany od 01.05.2017 do 30.11.2017 r.

Gmina Pietrowice Wielkie realizowała projekt pt. „Od wieków razem. Pietrowice Wielkie-Sudice”, którego celem było pogłębienie i zacieśnienie partnerstwa Gmin poprzez współpracę instytucji, ze szczególnym naciskiem na  współpracę urzędów gmin Pietrowice W. i Sudice oraz parafii po obu stronach granicy.

Czytaj więcej

Gmina Pietrowice Wielkie realizowała polsko-czeski projekt "Uratuj życie"

Gmina Pietrowice Wielkie realizowała projekt pt. „Uratuj życie”, którego celem była współpraca polskich i czeskich instytucji prowadząca do podniesienie umiejętności, wiedzy oraz chęci stosowania pierwszej pomocy w razie wypadków losowych oraz sytuacji kryzysowych na polsko-czeskim pograniczu.

Czytaj więcej
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.