Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Galerie
26.06.2023 r. | poniedziałek
Noc Świętojańska w KornicachZobacz wszystkie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Godziny otwarcia
poniedziałek 16.00 - 18.00
od wtorku do piątku 13.00 - 15.00
sobota 8.00 - 12.00

 

 

 

 

 

Do PSZOK przyjmowane będą posegregowane odpady komunalne:

 • papier, kartony (poskładane),
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło (białe i kolorowe),
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, po napojach),
 • odpady niebezpieczne (zużyte żarówki i świetlówki, mydła, tłuszcze i oleje, środki do czyszczenia toalet, środki do konserwacji drewna),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. samochody osobowe, motocykle, motorowery, rowery),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (meble rozkręcone, części poskładane),
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, w ilości do 300 kg na nieruchomość na rok.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych po przekroczeniu limitu 300 kg/rok należy zlecić firmie posiadającej zezwolenie na odbiór odpadów. Wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej, które na terenie Gminy Pietrowice Wielkie mogą świadczyć usługi w zakresie odbioru odpadów, znajduje się TUTAJ.


UWAGA: Do właściwego posegregowania odpadów zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady do PSZOK.


ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 1. Odpady do PSZOK właściciel/mieszkaniec dostarcza własnym transportem.
 2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za zgodą pracownika PSZOK.
 3. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do podania adresu nieruchomości z której pochodzą odpady.
 4. Warunkiem przyjęcia odpadów jest potwierdzenie przez prowadzącego PSZOK, że nieruchomość z której pochodzą odpady objęta jest systemem zbiórki odpadów na terenie gminy Pietrowice Wielkie.  
 5. Przyjęcie odpadów nastąpi po sprawdzeniu zgodności odpadów z wykazem odpadów przyjmowanych w PSZOK
 6. Odpady w PSZOK gromadzi się selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach/kontenerach.
 7. Do rozładunku przywiezionych odpadów do PSZOK oraz do umieszczenia ich w odpowiednich kontenerach jest zobowiązana osoba dostarczająca odpady.
 8. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest udokumentowane przez pracownika PSZOK.
 9. Osoba dostarczająca odpady komunalne potwierdza własnoręcznym podpisem ilość, rodzaj przekazanych odpadów.


Na terenie PSZOK powstał Punkt, który służy do bezpłatnego przyjmowania i wydawania przedmiotów używanych. Do punktu wymiany można przynieść niepotrzebne przedmioty zdatne do użytku (czyste ubrania, książki, meble, zabawki, sprawny sprzęt AGD, RTV), które zainteresowane osoby mogą bezpłatnie nabyć w Punkcie.

Wykaz przedmiotów z punktu wymiany rzeczy używanych będzie znajdował się na portalu społecznościowym Facebook

Regulamin korzystania z PSZOK

 

efrr_poziom_kolor

 

 

 

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.