Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Dla Inwestora

Działania Gminy Pietrowice Wielkie mające na celu powstawanie nowych miejsc pracy poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak i zachęcanie przedsiębiorców do lokowania swoich firm na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

 1. Realizacja od 10 lat „Gali Przedsiębiorczości”, której celem jest spotkanie przedsiębiorców z terenu całej Gminy by podzielić się doświadczeniami i osiągnięciami funkcjonowania w życiu gospodarczym. Podczas Gali nagradzani są przedsiębiorcy za najlepsze osiągnięcia gospodarcze jak i inwestycyjne. Całość Gali uświetnia program artystyczny oraz bankiet.

 2. Realizacja od 15 lat, Targów –Budownictwa: ogród, systemy grzewcze wnętrza. Impreza ta organizowana przez samorząd lokalny już na trwale wpisała się w kalendarz wydarzeń gospodarczych naszego regionu. Corocznie gromadzi około 200 firm z kraju i zagranicy oraz ponad 30 tysięcy zwiedzających. Jest wspaniałą formą prezentacji oferty także dla lokalnych przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie zdobywają podczas targów portfel zamówień na cały rok. Lokalni przedsiębiorcy mogą bez żadnych kosztów uczestniczyć w targach i promować swoje produkty i usługi w katalogu wystawców jak i na terenie targów w formie reklamy wizualnej. Targi stały się pewnym antidotum na regres dużych drogich imprez targowych ulokowanych w wielkich aglomeracjach.

 3. Zostało powołane do życia Gminne Centrum Informacji (aktualnie Wioska Internetowa), którego celem było m.in. służenie informacją jak założyć, jak rozpocząć działalność gospodarczą, przygotować ofertę handlową, dokonać analizy potrzeb rynkowych oraz analizę określonej branży. Bezpłatnie można korzystać z dostępu do Internetu i zakładać skrzynki pocztowe.

 4. Kilka razy w roku organizowane są szkolenia dla przedsiębiorców, głównie w tematyce możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

 5. Powołana została Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla rozwoju” w ramach PROW-u, pozwalająca łatwiej zdobywać środki na planowane inwestycje m.in. w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Informacje pod adresem www.grupadzialania.pl 

 6. W ramach strony WWW Gminy Pietrowice Wielkie są specjalne zakładki „Jak założyć firmę” gdzie umieszczono specjalny  przewodnik dla przedsiębiorców prezentujący formy prowadzenia działalności gospodarczej, jak i sposoby jej rozpoczęcia tak formalne, jak i zamieszczono wszelkie potrzebne druki i formularze wraz z klasyfikacją PKD. Istnieje również zakładka jak założyć firmę w Czechach (ze względu na bliskość granicy czeskiej).

 7. Od wielu lat prowadzona jest przez Gminę Pietrowice Wielkie strategia tzw. „Zachować, co istnieje” mająca na celu udzielanie wszelkiej pomocy: prawnej, organizacyjnej, specjalnej polityki podatkowej, mające na celu utrzymanie i rozwijanie aktualnie działających firm na terenie gminy, pomimo sporych trudności gospodarczych jaki napotykają w swojej działalności.

 8. Stosowne zmiany z planie zagospodarowania przestrzennego, stwarzające ok. 30 ha terenów inwestycyjnych, uzbrojonych w sieć wodociągową, energetyczną, gazową, pozwalające na rozwój lokowanie nowych przedsiębiorstw.

 9. Inwestor może liczyć na:
 • wszelką pomoc administracyjno-prawną przy załatwianiu formalności.
 • współpracę przy stworzeniu warunków technicznych na planowanym terenie inwestycyjnym.
 • zwolnienie z podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XVII/182/2008 o zwolnieniach z podatku od nieruchomości.

 

Poszukujesz nieruchomości pod inwestycje firmy?

Osoba kontaktowa:

Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie

Urząd Gminy, piętro I, Sekretariat

tel. 32 419 80 75, wew. 111

 

Zaufały nam już i zainwestowały w naszej Gminie m.in. firmy:

eko_okna_logotype

 

aquisgranit

Do pobrania:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIETROWICE WIELKIE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIETROWICE WIELKIE - UWARUNKOWANIA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIETROWICE WIELKIE - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

opracował:
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.