Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Galerie
26.06.2023 r. | poniedziałek
Noc Świętojańska w KornicachZobacz wszystkie

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice

tel.: 32 419 80 85
Wyślij wiadomość

Numer konta bankowego:

BS Racibórz/Pietrowice Wielkie
23 8475 1045 2005 3500 4206 0001

Dyrektor Zakładu - Zygfryd Wieczorek

Godziny otwarcia:

poniedziałek

od 7:30

do 17:00

wtorek - czwartek

od 7:30

do 15:30

piątek

od 7:30

do 14:00

Zakres działalności:

  • zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrywania w wodę,
  • prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń służących do poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
  • wykonywanie podłączeń do odbiorców wody,
  • prowadzenie konserwacji i remontów budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, których organem założycielskim jest gmina Pietrowice Wielkie
  • przeprowadzanie konserwacji i drobnych remontów dróg gminnych,
  • świadczenie usług transportowo-sprzętowych,
  • konserwacja zieleni, krzewów i drzew w pasie dróg gminnych,
  • ustawianie znaków oraz ich konserwacja na drogach gminnych,
  • wykonywanie innych robót zleconych przez wójta gminy i gminne jednostki organizacyjne.

 

Pozostałe informacje:

Swoje zadania Zakład wykonuje samodzielnie lub korzystając z usług innych wykonawców. Organizacja Zakładu Zakładem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt, który jest równocześnie jego zwierzchnikiem służbowym. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta. Strukturę organizacyjną, system kontroli wewnętrznej, opis zakresu działania i podział czynności między wewnętrzne komórki organizacyjne określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu.

Harmonogram odczytów wodomierzy


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich informuje, iż w dniu 26.05.2021 r. weszła w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (na okres 3 lat) na terenie gminy Pietrowice Wielkie, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Sienkiewicza 2, 44 -100 Gliwice - decyzja nr GL.RZT.70.46.2021 z dnia 22.04.2021 r.

Decyzja i taryfa GL.RZT.70.46.2021

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich informuje, iż w dniu 17.02.2024 r. weszła w życie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres 18 miesięcy) na terenie gminy Pietrowice Wielkie, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Sienkiewicza 2, 44 -100 Gliwice - decyzja nr GL.RZT.70.119.2023 z dnia 22.01.2024 r.

Decyzja, ceny i stawki


Aktualne sprawozdania z badania wody:

Rok 2022:

SUW Amandów marzec

SUW Amandów Krowiarki - marzec

SUW Amandów i SUW Maków - kwiecień

SUW Maków - luty

SUW Maków - marzec

SUW Samborowice - marzec

Radiologia SUW Amandów studnia 1

Radiologia SUW Amandów studnia 2

Studzienka Św. Krzyż maj


Rok 2021:

SUW Maków 11.08.2021

SUW Samborowice 11.08.2021

SUW Amandów 11.08.2021

 

SUW Maków 18.06.2021

SUW Samborowice 25.06.2021


Rok 2020:

Wszystkie ujęcia wody 17.09.2020

SUW Amandów 24.02.2020

SUW Maków 24.02.2020

SUW Samborowice 24.02.2020


Rok 2019:

SUW Amandów 14.10.2019

SUW Maków 14.10.2019

SUW Maków, SUW Samborowice 17.07.2019

SUW Samborowice Szkoła 03.04.2019

SUW Samborowice 03.04.2019

SUW Krowiarki Szkoła 03.04.2019

SUW Pietrowice Szkoła 03.04.2019

SUW Maków Szkoła 03.04.2019


Rok 2018:

SUW AMANDÓW 04.10.2018


SUW AMANDÓW 07.12.2018

SUW MAKÓW 07.12.2018

SUW Amandów 10.09.2018

SUW Amandów 18.07.2018

SUW Maków 10.09.2018

SUW Maków 17.07.2018

SUW Maków 27.08.2018

SUW Samborowice 10.09.2018

SUW Samborowice 27.06.2018

SUW Samborowice 07.03.2018

SUW Maków 07.03.2018

SUW Amandów 07.03.2018

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

Wniosek o odbiór przyłącza

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

Umowa PBOŚ

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich informuje, iż w dniu 17.02.2024 r. weszła w życie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres 18 miesięcy) na terenie gminy Pietrowice Wielkie, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Sienkiewicza 2, 44 -100 Gliwice - decyzja nr GL.RZT.70.119.2023 z dnia 22.01.2024 r.
opracował: Admin
zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.