Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie - projekt grantowy 2020 r.

Program realizowany będzie przez Gminę Pietrowice Wielkie w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i podpisania umowy z Zarządem Województwa Śląskiego.

Mieszkańcy Gminy Pietrowice Wielkie w ramach Inwestycji objętej programem będą mogli uzyskać dofinansowanie na wykonanie następujące prac związanych z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest:

1) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku mieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

2) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

3) odtworzenie pokrycia dachowego Budynku mieszkalnego, uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest;

4) odtworzenie pokrycia dachowego Budynku niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie od 23 lipca 2020r. do 24 sierpnia 2020 r.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, przy ul. Szkolna 5, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski można konsultować w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, przy ul. Szkolna 5, pok. nr 8 (sala narad) w poniedziałki w godz. 16.00-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 14.00-15.00 lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym wizyty pod nr tel. 32/419-80-75.

Osobami które będą udzielać informacji na temat ww. programu są:

Gabriel Kuczera – Sekretarz Gminy, tel. 32/419-80-75, e-mail: sekretarz@pietrowicewielkie.com.pl


Publikacja listy zakwalifikowanych i listy uzupełniającej.
 
Poniżej publikujemy listę zakwalifikowanych nieruchomości do projektu pn. “Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”.
Z uwagi na to, że wszystkie wnioski zostały wstępnie zakwalifikowane do przyznania grantu, nie została utworzona "Lista uzupełniająca".
 
UWAGA: Informujemy, że umieszczenie na liście nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Gmina, na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców, złożyła w dniu 28.08.2020 r. wniosek o dofinansowanie realizacji całości projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Śląskiego na lata 2014-2020, pn. “Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie” i od oceny tego wniosku uzależniona będzie ostateczna realizacja zadania.
Rozstrzygnięcie naboru przewidziane jest na I kwartał 2021 r.
 
Lista zakwalifikowanych nieruchomości
 

Do pobrania:

Regulamin

Wzór wniosku o przyznanie grantu

Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Formularz oferty wykonawcy

Wymagania dla firmy wykonawcy

Wzór wniosku o wypłatę grantu

Kosztorys powykonawczy


NABÓR II

Zarządzenie nr OP.0050.6.2022

Załącznik nr 1_Wzór wniosku o przyznanie grantu_2

Załącznik nr 2_Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Załącznik nr 3 i 3a_Formularz oferty wykonawcy

Załącznik nr 4_Wymagania dla firmy wykonawcy

Załącznik nr 5_Wzór wniosku o wypłatę grantu

Załącznik nr 6 i 6a_Kosztorys powykonawczy

 

 

opracował: admin
zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.