Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry

„Kształcimy efektywnie! Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów ze szkół na terenie gminy Pietrowice Wielkie”

Gmina Pietrowice Wielkie w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku realizuje projekt pn. „Kształcimy efektywnie! Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów ze szkół na terenie gminy Pietrowice Wielkie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

efs

 

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 172 uczniów ze szkół podstawowych w: Krowiarkach, Pawłowie, Samborowicach i Pietrowicach Wielkich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie. Uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Działania mają na celu podniesienie jakości kształcenia poprzez stworzenie w poszczególnych szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, zwiększenie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli i wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały i sprzęt ICT. Działania te realizowane będą w okresie od 01.08.2020 do 30.06.2021.

 

Cele szczegółowe projektu obejmują: kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy, tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych bądź największych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, a także poprawę warunków realizacji zajęć w poszczególnych szkołach na terenie gminy Pietrowice Wielkie dzięki doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne, materiały i sprzęt ICT.

 

Wartość projektu: 296 355,69 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 266 720,12 zł

 

 

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.