Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00
- wtorek: 12.00 – 16.00.

2) Centrum Społeczno-Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:
- poniedziałek, środa: 14.00 -18.00,
- wtorek: 12.00 - 16.00,
- czwartek, piątek: 10.00 - 14.00.

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00 - 18.00
- czwartek: 08.00 – 12.00.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.

W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  będzie świadczone w Szkole Podstawowej w Rudach przy ulicy Rogera 2 w godzinach od 14:00 do 18:00.

Uprawnieni:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem: (32) 45 97 324.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy: npp@powiatraciborski.pl

Podstawą do udzielania pomocy prawnej poza punktem bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest pisemne oświadczenie, iż osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, które składa się w przypadku udzielania pomocy prawnej poza punktem - u osoby udzielającej pomocy prawnej bezpośrednio przed uzyskaniem tej pomocy, a w przypadku udzielania pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość - osoba uprawniona jest zobowiązana do przekazania oryginału lub kopii oświadczenia do Starostwa Powiatowego w Raciborzu przed terminem udzielenia pomocy prawnej za pośrednictwem:
- faksu 32 415 87 36,
- w wersji elektronicznej na adres mailowy npp@powiatraciborski.pl,
- listownie na adres Starostwo Powiatowe w Raciborzu Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz,
- za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upoważnionych przez osobę uprawnioną do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

opracował: admin
zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.