Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry

LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"

LIFE „ Śląskie. Przywracamy błękit” jest największym w Europie projektem ochrony powietrza, realizowanym na terenie Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku.

Główny cel projektu jest realizacja działań naprawczych, co doprowadzi do poprawy jakości powietrza i spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

W ramach przystąpienia do projektu Gmina Pietrowice Wielkie zatrudnia Ekodoradcę, czyli osobę która świadczy usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjuje i koordynuje lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Do zadań Ekodoradcy należy m.in.:

  1. dla odbiorców indywidualnych:
  • Doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków (np. termomodernizacja).
  • Doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania.
  • Weryfikacja wniosków o dofinansowanie.
  1. Koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy. Działania na rzecz wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie zanieczyszczeń powietrza poprzez organizację wydarzeń ekologicznych.
  2. Współpraca z Subregionem w zakresie sprawozdawczości projektowej oraz wykorzystania/dystrybucji materiałów opracowanych w ramach projektu. 
  3. Wsparcie działań gminy w zakresie pozyskiwania środków na wdrażanie założeń POP (inwestycyjne / nieinwestycyjne).
  4. Udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.

Wszystkich chętnych do nawiązania współpracy w zakresie organizacji wydarzeń ekologicznych zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

Ekodoradca Gminy Pietrowice Wielkie na co dzień jest dostępny w Urzędzie Gminy Pietrowice, przy ul. Szkolnej 5 w Pietrowicach Wielkich, w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania.

Telefon: 32/ 419-80-75 wew. 123

e-mail: k.cytera@pietrowicewielkie.com.pl

opracował: ania
zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.