Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Informujemy, że od 27 maja 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie gminy Pietrowice Wielkie.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w sekretariacie – pokój nr 1.

Dofinansowanie jakie można uzyskać to kwota 4.000 zł. stanowiąca nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Nabór dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Inwestycje będą musiały być zakończone do 30 listopada 2022r. Dofinansowaniem nie będą objęte prace wykonane przed ogłoszeniem naboru oraz przed datą podpisania Umowy z Gminą na dofinansowanie inwestycji.

Lista uczestników zostanie sporządzona na podstawie kolejności złożonych wniosków wraz z ofertą cenową wykonawcy. Nabór dotyczy pozostałych 11 miejsc na liście uczestników, na której zgodnie z regulaminem umieszczeni już zostali wnioskodawcy z listy rezerwowej z 2021r.

W przypadku większej liczby wniosków zostanie sporządzona lista rezerwowa. Zainteresowani mieszkańcy, którzy nie zakwalifikują się w bieżącym roku będą automatycznie zakwalifikowani na listę uczestników na 2023r.


Dofinansowanie będzie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”. Druki wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz znajdują się na stronie internetowej Gminy.

Pliki do pobrania

wniosek-pone-.docx (plik DOCX, 14,49 KB)regulamin-pietrowice-wielkie-pone-.docx (plik DOCX, 44,27 KB)
oferta-wykonawcy-pone-.docx (plik DOCX, 14,41 KB)
opracował:
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.