Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w 2022-2023 r.

1. Projekt będzie realizowany przez Gminę Pietrowice Wielkie jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych, w tym ze środków NFOŚiGW nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania. Jednostkowe dofinansowanie w formie dotacji wyniesie nie więcej niż:

- 320 zł/Mg odpadu zawierającego azbest dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – I st. pilności,
- 288 zł/Mg odpadu zawierającego azbest dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – II i III st. pilności,
- 240 zł/Mg odpadu zawierającego azbest dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

2. Wnioskodawca w ramach Inwestycji może przeprowadzić następujące prace:

1) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku mieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

2) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

3)    zbieranie wyrobów zawierających azbest z posesji;

3. W dofinansowaniu brane są pod uwagę inwestycje rozpoczęte po dniu 1 maja 2022r. i zakończone do 16.09.2022r. oraz rozpoczęte po dniu 1 kwietnia 2023r. i zakończone do 15.09.2023r.

4. Zadania realizowane w roku 2023 będą pod warunkiem niewyczerpania środków z WFOŚ i GW w Katowicach przeznaczonych na realizację zadań w 2023r.

Kontakt: Jolanta Klasen, tel. 32 419 80 75, wew. 101

logo

Pliki do pobrania

wniosek-.docx (plik DOCX, 19,7 KB)klauzula-informacyjna-.pdf (plik PDF, 447,37 KB)
uchwala-.pdf (plik PDF, 323,13 KB)
opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.