Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pietrowicach Wielkich

Gmina Pietrowice Wielkie realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pietrowicach Wielkich”

 

efrr_poziom_kolor

 

Przedmiotem projektu jest budowa nowego, kompleksowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie ilości unieszkodliwionych oraz poddanych recyklingowi odpadów, co spowoduje zmniejszenie presji na środowisko naturalne, w tym poprawę jakości życia mieszkańców, dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska i likwidacji uciążliwości związanych ze składowaniem odpadów.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to 31.12.2021 r.

Dofinansowanie w 85% pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, w tym Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


Wartość projektu: 985 320,71 zł

Dofinansowanie UE: 836 477,11 zł

 

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.