Oferta inwestycyjna

Szanowni Państwo,

Tereny inwestycyjne Gminy Pietrowice Wielkie, oprócz naszego portalu prezentujemy również na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Jest to największy portal z ofertami terenów do zagospodarowania dla inwestorów w Polsce. W generatorze terenów inwestycyjnych znajduje się wyszukiwarka, w której należy  wyszukać interesujące nas województwo, powiat oraz miasto, gdzie zamierzają Państwo lokalizować przedsięwzięcie inwestycyjne.

Baza PAIH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. 

Link do bazy PAIH: https://baza.paih.gov.pl/

Oferta Gminy Pietrowice Wielkie: https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/24-544


Wsparcie dla Inwestora:

  • przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych gminy,
  • asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu,
  • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
  • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora,
  • opieka poinwestycyjna dla firm (wspieranie firm, które już działają na terenie gminy),


Zapraszamy do kontaku:

Gabriel Kuczera - Sekretarz Gminy
Jolanta Niżborska  - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki omunalnej i Rolnictwa
Anna Opiela - Pracownik Referatu Organizacyjno-Prawnego

tel. 032 419 80 75
e-mail poczta@pietrowicewielkie.com.pl


Instytucje wspierające Inwestora:

na szczeblu krajowym:

na szczeblu lokalnym:

 

logo

Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”
Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”