Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Ogłoszenia | 04.08.2023 r. | piątek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy w Pietrowice Wielkie, zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie.

Nr rej. gruntówNr działkikmObrębPow. [ha]Księga wieczystaCena nettoOznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoForma zbycia
G.459 512 4 Maków 0,0078 GL1R/00053213/9 3.900,00 C.MNR10 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej Przetarg ustny ograniczony
 1. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XIX/183/2020 w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Gminy Pietrowice Wielkie i Zarządzeniem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie nr IGR.0050.16.2023 z dnia 01 sierpnia 2023r.
 2. Opis nieruchomości - nieruchomość położona w Makowie, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zagospodarowana jest obecnie jako przydomowy ogródek rekreacyjny.
 3. W przypadku sprzedaży do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Nie ustala się terminu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
 5. Wymaga się, aby cena nabycia nieruchomości została uiszczona w całości, w terminie do dnia sporządzenia aktu notarialnego.
 6. Termin wywieszenia wykazu: 04 sierpnia 2023r. - 25 sierpnia 2023r.
 7. Ustala się 6 tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2. Termin upływa z dniem: 15 września 2023r.
 8. Wysokość i termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: brak
 9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: brak
 10. Zasady aktualizacji opłat: brak
 11. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie – Tel. 032 4198075 wew. 140

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
(-) Andrzej Wawrzynek

opracował: grzesiek
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.