Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Ogłoszenia | 16.07.2020 r. | czwartek

Konsultacje projektu pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

azbest

Gmina Pietrowice Wielkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego,

planuje zrealizować projekt pn.: Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Celem projektu jest kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie. Projekt będzie realizowany w formule grantowej.

W ramach Inwestycji objętej Grantem można będzie przeprowadzić następujące prace:

1) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku mieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

2) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

3) odtworzenie pokrycia dachowego Budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest;

4) odtworzenie pokrycia dachowego Budynku niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

Z pełną dokumentacją projektową można się zapoznać w Referacie Organizacyjnym, pokój nr 01 - u Sekretarza Gminy.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 21 lipca 2020 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie lub na adres e-mail poczta@pietrowicewielkie.com.pl z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

 

Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu

 

 

opracował: ania
zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.