Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry

Projekt rewitalizacja, przebudowa i adaptacja zdegradowanego obszaru poprzemysłowego

Projekt pod nazwą: "Rewitalizacja, przebudowa i adaptacja zdegradowanego obszaru poprzemysłowego w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja na potrzeby Centrum społeczno-kulturalnego wraz z przestrzenią wystawienniczą" współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI "Zrównoważony rozwój miast", Działanie 6.2. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych"

flagi

Całkowita wartość projektu: 9 495 140,07 PLN
Wartość dofinansowania: 6 796 621,26 PLN

Cel główny projektu:
Stworzenie nowego wielofunkcyjnego Centrum społeczno-kulturalnego z przestrzenią wystawienniczą w Pietrowicach Wielkich poprzez wielokierunkowe wykorzystanie zdegradowanego obszaru poprzemysłowego i nadanie mu nowych funkcji społeczno-kulturalnych oraz edukacyjnych.

Cele szczegółowe:

  • Rewitalizacja i adaptacja na cele społeczne, kulturalne i edukacyjne zdegradowanego obszaru poprzemysłowego,
  • Poprawa estetyki centrum administracyjnego, społeczno-kulturalnego i gospodarczego gminy,
  • Stworzenie warunków do utrzymania i rozwoju proekologicznej Eko-Wystawy,
  • Zwiększenie dostępu do infrastruktury i oferty społecznej, kulturalnej oraz edukacji ustawicznej, umożliwiającej dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynku pracy, w tym przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa,
  • Wzrost integracji i aktywizacji społeczności mieszkańców,
  • Powstanie 3 nowych miejsc pracy,
  • Poprawa atrakcyjności gminy i regionu w percepcji mieszkańców, inwestorów i zwiedzających.
opracował: grzesiek
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.