Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Galerie
26.06.2023 r. | poniedziałek
Noc Świętojańska w KornicachZobacz wszystkie

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

popt1

Gmina Pietrowice Wielkie opracowała Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2018-2023 w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Celem projektu było opracowanie dokumentu planowania i prowadzenia rewitalizacji, który umożliwi zaprogramowanie działań pozwalających na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego całej Gminy. Dokument będzie odgrywać bardzo ważną rolę w kontekście pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej na rozwój Gminy.

Wartość projektu: 83 540,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 75 186,00 zł

 

Lokalny Program Rewitalizacji

 

 

 

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.