Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry

Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I

Projekt pt. „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I„ realizowany był od 01.12.2017 – 30.11.2018 r. a współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa polskiego.

 

wiea_logo

Projekt składał się z dwóch rodzajów działań: działanie twarde – budowa wieży widokowej oraz pakiet działań miękkich o charakterze promocyjnym skierowanych na promocję szlaku jako produktu turystycznego. Oba działania skierowane do potencjalnych turystów odwiedzających polsko-czeskie pogranicze oraz do mieszkańców ościennych gmin. Głównym celem projektu było przede wszystkim wykorzystanie zasobów przyrodniczych regionu w celu zwiększenia liczby zwiedzających na wspólnym obszarze, a tym samym wsparcie zatrudnienia wraz z nawiązującym do tego powstaniem nowych miejsc pracy na przedmiotowym obszarze. Poprzez odnowienie i odpowiednie połączenie szlaku turystycznego "wież i platform widokowych" ze zrealizowanymi już z funduszy unijnych, jak i środków krajowych inwestycjami w zakresie infrastruktury turystycznej, a także poprzez realizację nowych powiązanych z nimi inwestycji, w szczególności w postaci popularnych wież i platform widokowych, doszło do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału pogranicza i w znacznym stopniu zwiększyła się możliwości jego rozwoju oraz stopień wykorzystania już zrealizowanych inwestycji. Celem projektu był również rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych, ich promocja i udostępnienie dla potencjalnych zwiedzających, wraz z budową niezbędnej infrastruktury, zaktywizowanie potencjału, który przyczynił się do wzrostu liczby turystów, rozwoju turystyki i związanych z nią usług, a tym samym wzrostu zatrudnienia w regionie.

Wszelkie informacje o nowopowstałym szlaku wież i platform widokowych znajdują się pod adresem

https://lubomia.idcom-web.pl/cms/26293/szlak_wiez_widokowych_euroregionu

 

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.