Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry

Pietrowiccy nauczyciele w działaniu

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny pod nazwą „Pietrowiccy nauczyciele w działaniu”, napisany przez nauczycielkę pietrowickiej szkoły, Panią Annę Przysiężniuk, został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_fundusze_europejskie

 

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 16 036,00 euro, tj. 68 600,40 zł.

Projekt trwa 22 miesiące od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Jego cele:

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry nauczycielskiej
  • wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem
  • podniesienie umiejętności językowych  nauczycieli
  • umiędzynarodowienie misji szkoły
  • wzmocnienie poczucia przynależności uczniów do wspólnoty europejskiej.

Uczestnikami projektu są nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia. Pierwsze z nich odbędzie się na początku wakacji w 2020 roku i dotyczyć będzie poznania i doskonalenia technologii informacyjno - komunikacyjnych. Szkolenie w maju 2021 będzie dotyczyło zrozumienia problematyki tolerancji i wielokulturowości, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Oba szkolenia poprzedza przygotowanie językowe. Przez cały rok szkolny 2019/2020, grupa 12 nauczycieli będzie brała udział w kursie języka angielskiego, prowadzonym przez lektora raciborskiej szkoły językowej.

Ze szkoleń zagranicznych skorzysta 8 pedagogów. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej oraz zdobędą praktyczne doświadczenia, pomocne w realizacji celów placówek oświatowych.

Potencjalną korzyścią długoterminową udziału w projekcie będzie dla szkoły realizacja Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły w oparciu o standardy europejskiego kształcenia, a także nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które mogą zaowocować międzynarodowymi projektami realizowanymi w przyszłości.

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.