Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Aktualności | 15.03.2024 r. | piątek

XXX edycja Konkursu" W rolnictwie można pracować bezpieczniej" na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników

XXX edycja Konkursu" W rolnictwie można pracować bezpieczniej" na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników

Biuro Prewencji Centrali KRUS w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w jubileuszowej XXX edycji Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników.

Celem Konkursu jest oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie w ustanowionych przez Prezesa Kasy Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym , wiedzy o zagrożeniach wypadkowych oraz Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat .

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i opublikowaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. i przesłanie ich na adres organizatora w terminie do dnia 15 stycznia 2025 r. co najmniej jednego artykułu lub audycji, spełniających wymogi regulaminu.

Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach, niezależnie od miejsca ich  publikacji: 

a) artykuły prasowe i internetowe (teksty);

b) audycje radiowe (słuchowiska),

c) audycje telewizyjne (materiały filmowe).

Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pojedynczą publikację i/lub za cykl (minimum  trzy publikacje).

Organizator pozostawia do wyłącznego uznania autorów dobór gatunków  dziennikarskich przy opracowaniu materiałów konkursowych, np. reportaż, wywiad, felieton.

W zgłaszanych publikacjach powinny być popularyzowane sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Przypominamy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi, w ramach projektu prewencyjnego Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś, sześć kampanii prewencyjnych, których tematyka powinna znaleźć odzwierciedlenie w materiałach zgłoszonych do XXX edycji konkursu, tj.: 

• „Rola rolnika, by upadku unikał”

• „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz"

• „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”

• „Rolniku, nie daj się kleszczom!”

• „Kości i stawy też rolnika sprawy”

• „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Szczegóły w regulaminie.

Nagrody 

1) Za najlepszą publikację:

a) w kategorii artykuły prasowe i internetowe:

I nagrodę 1 100 zł;

II nagrodę 900 zł;

III nagrodę 700 zł;

b) w kategorii audycje radiowe:

I nagrodę 1 300 zł;

II nagrodę 1 000 zł;

III nagrodę 800 zł;

c) w kategorii audycje telewizyjne:

I nagrodę 1 500 zł;

II nagrodę 1 200 zł;

III nagrodę 900 zł;

oraz maksymalnie w każdej kategorii po 3 wyróżnienia po 500 zł;

2) Za najlepszy cykl publikacji (minimum trzech):

a) w kategorii artykuły prasowe i internetowe:

I nagrodę 2 600 zł;

II nagrodę 2 000 zł;

III nagrodę 1 400 zł;

b) kategorii audycje radiowe:

I nagrodę 3 200 zł;

II nagrodę 2 500 zł;

III nagrodę 1 800 zł;

c) w kategorii audycje telewizyjne:

I nagrodę 3 700 zł;

II nagrodę 2 800 zł;

III nagrodę 2 000 zł;

oraz maksymalnie w każdej kategorii po 3 wyróżnienia po 1 000 zł.


Warunki uczestnictwa w Konkursie:

Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia  31 grudnia 2024 r. i przesłanie na adres organizatora, najpóźniej w terminie do dnia  15 stycznia 2025 r. (decyduje data stempla pocztowego), co najmniej jednej publikacji spełniającej następujące wymogi:

a) treść publikacji powinna wynikać z celów Konkursu;

b) publikacje powinny być poprawne merytorycznie, przygotowane ze znajomością  problemu, sugestywne; 

c) publikacje powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora;

d) autorem zgłoszonej/ych publikacji może być jedna osoba lub zespoły osób;

e) publikacje zgłaszane do Konkursu nie mogły być zamówione i sfinansowane przez  Kasę; 

f) publikacje konkursowe powinny być przesłane w formie: wycinków prasowych  (w przypadku artykułów prasowych), skanu obrazu z ekranu z materiałem, czyli print  screen’a (w przypadku artykułów internetowych), CD, DVD lub pamięci USB (w przypadku audycji telewizyjnych i audycji radiowych). 

POZOSTAŁE INFORMACJE ZAWARTE W REGULAMINIE (ZNAJDUJĄCYM  SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ KRUS https://www.gov.pl/web/krus)

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala, Biuro Prewencji, 00-608 Warszawa, al. Niepodległości  190

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie 

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.