Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Aktualności | 16.02.2024 r. | piątek

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023r. poz. 759) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. 2024 poz. 59) wnioski o wypłaty dodatków osłonowych należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich

• osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka

• elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : https://epuap.gov.pl/  z załącznikiem wniosku który musi być podpisany  podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (informacje jak złożyć wniosek przez e-Puap: https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/6415672,jak-w-2024-r-zlozyc-wniosek-o-dodatek-oslonowy-przy-uzyciu-epuap-i-profilu-zaufanego-aktywny-wzor-wniosku-pdf.html

• listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, załącznik wniosku z podpisem osobistym

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje na okres 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.
Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30.04.2024 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:
• jednoosobowym – 2100 zł
• wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.
Jeśli dochód gospodarstwa domowego przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. wynosi jednorazowo:
• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku osób, które opalają domy węglem i źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, podwyższony dodatek wyniesie:
• 286,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 429,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 607,75 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 822,25 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana do 30.06.2024 r.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich
https://gops.pietrowicewielkie.pl/site/index/145.html
godziny otwarcia:
poniedziałek 7.30 do 17.00
wtorek- czwartek 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

wzór wniosku do pobrania

 

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.