Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Aktualności | 27.05.2022 r. | piątek

Rusza dodatkowy nabór wniosków do programu pn. “Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”

Rusza dodatkowy nabór wniosków do programu pn. “Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”

Informujemy mieszkańców że w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie” obejmującym usunięcie i utylizację wyrobów azbestowych, oraz wymianę pokrycia dachowego, Gmina Pietrowice Wielkie uruchamia dodatkowy nabór wniosków na realizację ww. projektu grantowego.

Nabór wniosków trwał będzie do 20 czerwca br. Warunki udziału i poziom dofinasowania znaleźć można w Regulaminie naboru dodatkowego.

Program realizowany jest przez Gminę Pietrowice Wielkie w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Mieszkańcy Gminy Pietrowice Wielkie w ramach Inwestycji objętej programem będą mogli uzyskać dofinansowanie na wykonanie następujące prac związanych z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest:

1) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku mieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

2) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

3) odtworzenie pokrycia dachowego Budynku mieszkalnego, uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest;

4) odtworzenie pokrycia dachowego Budynku niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, przy ul. Szkolna 5, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski można konsultować w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, przy ul. Szkolna 5, pok. nr 1 (sekretariat) w poniedziałki w godz. 16.00-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 14.00-15.00 lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym wizyty pod nr tel. 32/419-80-75.

Osobą do kontaktu w sprawie projektu jest:

Gabriel Kuczera – Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie
tel. stac. 32/419-80-75, wewn. 113

tel. kom. 694-438-884
e-mail: sekretarz@pietrowicewielkie.com.pl

Pliki do pobrania

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.