Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Ogłoszenia | 29.08.2022 r. | poniedziałek

Informacja dotycząca pojenia zwierząt gospodarskich wodą pochodzącą z Odry i jej dopływów.

W związku ze zjawiskiem masowego śnięcia ryb w Odrze informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004) w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody (przez czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.)

Zgodnie z tymi regulacjami należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia zwierząt gospodarskich wody pochodzącej z Odry i jej dopływów.

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.