Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry
Galerie
26.06.2023 r. | poniedziałek
Noc Świętojańska w KornicachZobacz wszystkie

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Gmina Pietrowice Wielkie realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie”.
azbest
 
Celem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pietrowice Wielkie. Grantobiorca w ramach inwestycji objętej Grantem może przeprowadzić następujące prace:
- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z budynku mieszkalnego i niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;
- odtworzenie pokrycia dachowego bud. mieszkalnego i niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac zw. z demontażem wyrobów zaw. azbest.
Projekt realizowany jest w formule grantowej, zgodnie z wytycznymi – jego realizacja przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne, ekologiczne polegające na minimalizacji emisji włókien azbestu, podniesieniu jakości życia mieszkańców, poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.
 
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to 31.12.2022 r.
 
 
Dofinansowanie w 95% pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, w tym Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Wartość projektu: 801 205,20

Dofinansowanie UE: 760 669,94

 
Regulamin_Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Załącznik nr 1_Wzór wniosku o przyznanie grantu_2

Załącznik nr 2_Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Załącznik nr 3 i 3a_Formularz oferty wykonawcy

Załącznik nr 4_Wymagania dla firmy wykonawcy

Załącznik nr 5_Wzór wniosku o wypłatę grantu

Załącznik nr 6 i 6a_Kosztorys powykonawczy


NABÓR II

Zarządzenie nr OP.0050.6.2022

Załącznik nr 1_Wzór wniosku o przyznanie grantu_2

Załącznik nr 2_Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Załącznik nr 3 i 3a_Formularz oferty wykonawcy

Załącznik nr 4_Wymagania dla firmy wykonawcy

Załącznik nr 5_Wzór wniosku o wypłatę grantu

Załącznik nr 6 i 6a_Kosztorys powykonawczy

 

 

opracował: ania
zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.