Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Subregion Zachodni
Kraina Górnej Odry

Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie: Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie oraz Centrum Społeczno-Kuturalnego

 

Gmina Pietrowice Wielkie realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Modernizacja systemów grzewczych i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie: Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie oraz Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich” dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

efrr_poziom_kolor

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna, likwidacja „niskiej emisji” poprzez modernizację źródeł ciepła oraz budowę instalacji OZE w 2 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pietrowice Wielkie. Wsparciem objęte zostaną budynki Urzędu Gminy oraz Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich.

Zastosowanie nowoczesnych technologii, wykorzystujących OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), skutecznie obniży koszty ponoszone na ogrzewanie budynków i przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz poprawy ich zdrowia. Ważnym celem projektu jest podniesienie komfortu użytkowników urzędu gminy.

Inwestycja znacznie poprawi efektywność energetyczną w budynkach oraz umożliwi wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co w dużej mierze przyczyni się do redukcji emisji substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Z projektu skorzystają nie tylko mieszkańcy Gminy, ale także mieszkańcy całego Subregionu Zachodniego.

 

Wartość projektu: 1 330 391,83 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 070 716,81 zł

 

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.