Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Aktualności | 18.03.2011 r. | piątek

wywóz odpadów

wywóz odpadów

Organizowany jest wywóz odpadów wielkogabarytowych

O G Ł O S Z E N I E


        Organizowany jest wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach którego odbierane będą :
zużyty sprzęt AGD, elektryczny i elektroniczny, meble, zestawy wypoczynkowe, krzesła, stoły, dywany, wykładziny, stare okna i  drzwi, techniczno – sanitarne wyposażenie budynków np. umywalki, miski ustępowe, opony do 120 cm średnicy.
Nie będą odbierane odpady inne niż wymienione wyżej, a w szczególności:
odpady niebezpieczne takie jak: baterie, akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki po lakierach, farbach, zużyte świetlówki, azbest i wyroby zawierające azbest oraz akcesoria samochodowe, kafelki , szyby, papa, opony powyżej 120 cm średnicy, różnego rodzaju pojemniki po środkach chemicznych.
Stosowne odpady należy wystawić w miejscach niestwarzających zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym, najpóźniej w dniu wywozu do godz. 700 (pożądanym dniem wystawienia odpadów jest dzień poprzedzający wywóz).
Terminy wywozów wielkogabarytów:
Krowiarki, Amandów, Maków: 28.03.2011r. (poniedziałek)          
Samborowice, Lekartów, Cyprzanów: 29.03.2011r. (wtorek)
Żerdziny, Pawłów, Kornice, Gródczanki: 30.03.2011r. (środa)
Pietrowice Wielkie: 31.03.2010r.(czwartek )        

           Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 4, lub telefonicznie ( 32 4198075 wew. 123 )

(-) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.