Urząd Gminy czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30 do odwołania.
Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Aktualności | 04.03.2021 r. | czwartek

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w Kornicach

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu w Kornicach

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje, iż rozpoczyna się realizacja robót budowlanych na zakresie Rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386.

Rozbudowa ta obejmuje w miejscowości Kornice: skrzyżowanie dróg powiatowych (na Maków i Pawłów) oraz odcinek drogi od tego skrzyżowanie - za skrzyżowanie z drogą gminną ul. Główną.    

Rozbudowa realizowana będzie na długości 396 mb.

Począwszy od dnia 09.03.2021r. godz. 7.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego w rejonie przedmiotowej inwestycji.

Wyżej wymieniony odcinek drogi zostanie zamknięty dla ruchu drogowego. Na tę okoliczność zostanie wprowadzony objazd. Lokalizację zamkniętego odcinka drogi oraz wyznaczoną trasę objazdu przedstawiono na załączonych mapkach.

Zakres robót dotyczący w/w rozbudowy obejmuje głównie: zmianę układu skrzyżowania DP 3504S z DP 3525S, jezdnię (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych), skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy, chodniki, przebudowę infrastruktury technicznej i odwodnienia.

Prace planuje się zakończyć w czerwcu 2021 roku.

 

Za utrudnienia w ruchu drogowym w trakcie prowadzenia robót - serdecznie przepraszamy.


Rejon robót

Trasa objazdu

 

 

 

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.