Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Aktualności | 10.02.2021 r. | środa

Nowe ograniczenia emisji zanieczyszczeń dla kominków, kóz, pieców kaflowych czy kuchenek na paliwa stałe!

Nowe ograniczenia emisji zanieczyszczeń dla kominków, kóz, pieców kaflowych czy kuchenek na paliwa stałe!

Zgodnie z obowiązującą na terenie woj. śląskiego uchwałą antysmogową od 1 września 2017 r. wszystkie nowo instalowane tzn. „miejscowe ogrzewacze pomieszczeń” muszą spełniać restrykcyjne wymogi emisyjne „ekoprojektu”. Urządzenia, które nie spełniają norm „ekoprojektu” można będzie na terenie woj. śląskiego użytkować tylko do 31 grudnia 2022 r.

Omawiane tu przepisy obejmują zarówno tzw. kominki rekreacyjne, używane rzadko i sezonowo, jak i np. piece kaflowe stosowane do systematycznego ogrzewania pomieszczeń oraz kuchenki na paliwo stałe czy tzw. kozy, które wciąż można dosyć często spotkać w starym budownictwie. Również te urządzenia, które stanowią dodatkowe źródło ciepła, muszą spełniać nowe, restrykcyjne wymogi. Innymi słowy miejscowe ogrzewacze pomieszczeń to wszystkie urządzenia grzewcze, które nie znajdują się w piwnicy.

Od 1 stycznia 2023 r. tego typu urządzenia, stosowane na terenie woj. śląskiego, niespełniające norm „ekoprojektu”, będą musiały zostać wymienione bądź wyposażone w tzn. elektrofiltr, redukujący emisję zanieczyszczeń.

 
Co to jest „ekoprojekt”?

„Ekoprojekt”, czy inaczej „ecodesign” to potoczna nazwa dyrektywy unijnej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21.10.20009 r.) wraz z rozporządzeniem wykonawczym (Rozpocządzenie Komisji UE 2015/1185), zgodnie z którymi z dniem 1 stycznia 2022 w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe wymogi dla sprzedawanych pieców wolno stojących i wkładów kominkowych tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

Ekoprojekt określa maksymalne emisje pyłów, tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz tlenków azotu, a także sezonową efektywność energetyczną urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet).

 
Jakie normy muszą spełniać urządzenia zgodne z ekoprojektem?

Wszystkie stosowane w woj. śląskim miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe będą musiały najpóźniej od 1 stycznia 2023 r. spełniać następujące warunki:

  •  sezonowa efektywność energetyczna nie może być niższa niż:

- 79% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

  •  emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać:

- 20 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, 40 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, 50 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

  •  emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać:

- 60 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, 120 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet, dla kuchenek i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

  • emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać:

- 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, 1500 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, 2000 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

  • emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać:

- 200 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących biomasę, 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących węgiel i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania.

 
Etykiety i elektrofiltry.

Każdy miejscowy ogrzewacz pomieszczeń musi mieć etykietę energetyczną, która określa klasę energetyczną produktu. Warto mieć na względzie fakt, że im wyższa klasa urządzenia, tym wyższa sprawność, mniejsze emisje zanieczyszczeń oraz mniejsze zużycie paliwa, a co za tym idzie – niższy koszt ogrzewania.

Zgodnie z uchwałą antysmogową woj. śląskiego właściciele starych miejscowych ogrzewaczy nie muszą ich wymieniać. Muszą jednak w takiej sytuacji wyposażyć je w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie i dysponować stosowną dokumentacją potwierdzającą jego właściwości.

 

Źródła:

- Rozporządznie Komisji Europejskiej (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1185&from=PL)

- Uchwała antysmogowa woj. śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017)

 

Opracowano na podstawie: „Uzasadnienie do projektu uchwały antysmogowej woj. śląskiego” z dnia 30.03.2017 r.

 

***

Stowarzyszenie Zielony Racibórz, Raciborski Alarm Smogowy

Newsletter powstał w ramach programu „Nasze Powietrze” realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, który jest finansowany przez Clean Air Fund.

 

 

opracował: ania
zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.