Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Aktualności | 12.03.2020 r. | czwartek

Ważne informacje dla mieszkańców

Ważne informacje dla mieszkańców

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie całego kraju, obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Wójt Gminy apeluje do mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie o stosowanie ogólnych zaleceń służb sanitarnych. Jednocześnie informuje mieszkańców o obowiązujących ograniczeniach i zaleceniach.

EDUKACJA
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane.

OŚRODKI ZDROWIA (SPZLA)
Lekarze POZ przyjmują bez zmian. W razie niepokojących objawów prosimy najpierw o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Zdrowia, celem umówienia wizyty lekarskiej.

Ważne! Osoby przyjmujące leki na stałe, proszone są o telefoniczne ich zamawianie. Recepty zostaną wystawione elektronicznie, bez konieczności przychodzenia do Ośrodka Zdrowia.

KULTURA
Decyzją Wójta Gminy Pietrowice Wielkie do odwołania zostaje zawieszona działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich oraz jej filie. (Czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty).

Decyzją Wójta Gminy Pietrowice Wielkie od dnia 16 marca do dnia 27 marca zostaje zawieszona działalność Domu Dziennego „Senior+” w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich.

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA
Ograniczenie do minimum wyjść na zewnątrz, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podopiecznych z publicznych i niepublicznych domów pomocy społecznej, innych placówek całodobowych pomocy społecznej.

W przypadku kwestii dotyczących pomocy społecznej należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel. 32 419 81 01.

SPORT
W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zaleca się podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych.

TRANSPORT PUBLICZNY
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu informuje, iż od 16 marca 2020 do odwołania autobusy kursować będą według rozkładu wakacyjnego.

URZĄD GMINY PIETROWICE WIELKIE – OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich (wraz ze swoimi jednostkami) prowadzi normalną obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji.

Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynku urzędu – a w szczególności miejsc najczęściej używanych/dotykanych przez Klientów Urzędu – w tym klamki, blaty, poręcze.

Apelujemy do Klientów Urzędu o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie i siedzibach jednostek. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP i SEKAP. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Pracownicy Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz komunikacji telefonicznej lub mailowej.

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA

Apeluję o unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznych. W szczególności zalecenie to dotyczy seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności.

Apeluję do mieszkańców o niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach publicznych, centrach handlowych itp.) – a jednocześnie apelujemy do gospodarzy obiektów o wyłączenie tych urządzeń.

W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu - całodobowa infolinia: 604 106 359.

Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).

Apeluję do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przestrzegać zaleceń.

Apeluję do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.

Apeluję do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).

Apeluję o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości – telefonicznie lub drogą elektroniczną.

W zakresie bieżących informacji apeluję o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł – są to m.in. ogłoszenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus). W Internecie rozpowszechnianych jest wiele nieprawdziwych informacji, które pozostają w sprzeczności z faktami naukowymi.


Zobacz SPOT

Plakat MZ

Plakat PZH

PLAKAT Jak postepować w przypadku podejrzenia zakażenia

 

 

opracował: ania
zamknij [x]
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.