Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Aktualności | 02.01.2020 r. | czwartek

Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Uprzejmie informujemy osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc udzielana jest w zakresie:

- likwidacji barier architektonicznych,
- likwidacji barier w komunikowaniu się,
- likwidacji barier technicznych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- dofinansowania usługi tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika,
- dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Realizaowane są również zadania z pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, obejmującego następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

  •  likwidacja bariery transportowej
  •  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
  •  likwidacja barier w poruszaniu się
  •  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pcpr.raciborz.org.pl

Informacje na temat programu można również uzyskać pod numerami telefonu:
32 415 20 28, 32 415 94 62 (wew. 1) lub 885 390 570

 

Informacje na temat programu można również uzyskać pod numerami telefonu:

32 415 20 28, 32 415 94 62 (wew. 1)
lub 885 390 570

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.