Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu
Galerie
01.03.2021 r. | poniedziałek
Pietrowice Wielkie mają swój PSZOKZobacz wszystkie

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w 2021 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 40 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:

- 320 zł/Mg odpadu zawierającego azbest dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – I st. pilności,

- 288 zł/Mg odpadu zawierającego azbest dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – II i III st. pilności,

- 240 zł/Mg odpadu zawierającego azbest dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

 

Wnioskodawca w ramach Inwestycji może przeprowadzić następujące prace:

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku mieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

- zbieranie wyrobów zawierających azbest z posesji.

 

W dofinansowaniu brane są pod uwagę inwestycje rozpoczęte po dniu 1.06.2021r. i zakończone do dnia 30.09.2021r.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 19.05.2021r.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie.

 

WNIOSEK

REGULAMIN

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Zielińska

adres e-mail- m.zielinska@pietrowicewielkie.com.pl

 

 

opracował: ania
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.