Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Program realizowany będzie przez Gminę Pietrowice Wielkie w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i podpisania umowy z Zarządem Województwa Śląskiego.

Mieszkańcy Gminy Pietrowice Wielkie w ramach Inwestycji objętej programem będą mogli uzyskać dofinansowanie na wykonanie następujące prac związanych z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest:

1) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku mieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

2) demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z Budynku niemieszkalnego oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów;

3) odtworzenie pokrycia dachowego Budynku mieszkalnego, uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest;

4) odtworzenie pokrycia dachowego Budynku niemieszkalnego uszkodzonego w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w okresie od 23 lipca 2020r. do 24 sierpnia 2020 r.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, przy ul. Szkolna 5, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski można konsultować w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, przy ul. Szkolna 5, pok. nr 8 (sala narad) w poniedziałki w godz. 16.00-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 14.00-15.00 lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym wizyty pod nr tel. 32/419-80-75.

Osobami które będą udzielać informacji na temat ww. programu są:

Gabriel Kuczera – Sekretarz Gminy, tel. 32/419-80-75, e-mail: sekretarz@pietrowicewielkie.com.pl

Magdalena Zielińska, tel. 32/419-80-75, e-mail: m.zielinska@pietrowicewielkie.com.pl

 

Do pobrania:

Regulamin

Wzór wniosku o przyznanie grantu

Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Formularz oferty wykonawcy

Wymagania dla firmy wykonawcy

Wzór wniosku o wypłatę grantu

Kosztorys powykonawczy

 

 

Kosztorys powykonawczy
opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.