Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie informuje, że planowane jest wdrożenie I etapu drugiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Pietrowice Wielkie. Oznacza to możliwość uzyskania przez mieszkańców naszej Gminy dopłat do wymiany nieekologicznych pieców centralnego ogrzewania. Dofinansowanie jakie będzie można uzyskać to kwota 4000 zł stanowiąca nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania na jeden budynek/lokal mieszkalny.


Zainteresowani będą mogli składać wnioski w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie.
W 2021r. planowane jest dofinansowanie 30 inwestycji związanych z wyminą kotła CO. Inwestycje będą musiały być zakończone do 30 listopada 2021r. W przypadku większej liczby wniosków w stosunku do ilości planowanych inwestycji, lista uczestników na 2021r. sporządzona zostanie na podstawie kolejności złożonych wniosków wraz z ofertą cenową wykonawcy zawierającą oświadczenie wykonawcy o możliwości wykonania instalacji w roku wskazanym we wniosku Inwestora. Zainteresowani mieszkańcy, którzy nie zakwalifikują się w bieżącym roku będą automatycznie zakwalifikowani na listę uczestników na 2022r. Planowany czas realizacji inwestycji w 2022r. to 30 listopad. Dofinansowaniem nie będą objęte prace wykonane przed ogłoszeniem naboru oraz datą podpisania Umowy.


Termin rozpoczęcia naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń umieszczonych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu.

 

 

opracował:
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.