Programy dla Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Pietrowice Wielkie do 2030 roku

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Gmina z dobrą energią

Program Czyste Powietrze 

LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest - projekt grantowy 2020 r.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w 2022-2023 r.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Pietrowice Wielkie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pietrowice Wielkie

Program Ciepłe Mieszkanie

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2018-2023

https://www.pietrowicewielkie.com.pl/pl/site/index/479-dla-mieszkanca/514-programy-dla-gminy/535-life--quot-slaskie--przywracamy-blekit-quot-.html