Konsultacje dotyczące rewitalizacji linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie

Konsultacje dotyczące rewitalizacji linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie informuje, że w związku z przystąpieniem Gminy Pietrowice Wielkie do projektu pn. „Rewitalizacji linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz – Racławice  Śląskie”, realizowanego przez Spółkę BBF Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, planowane jest spotkanie informacyjne z mieszkańcami gmin powiatów głubczyckiego, prudnickiego, raciborskiego, gminy Racibórz, Głogówek, Głubczyce, Baborów, Pietrowice Wielkie związane z realizacją Studium Planistyczno - Prognostycznego dla  Rewitalizacji linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz – Racławice  Śląskie.

Konsultacje w formie online odbędą się w środę 03 listopada 2021 r. o godzinie 16.30. Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy przesłać informację o chęci uczestnictwa na adres mailowy konsultacje@bbf.pl do 2 listopada 2021 (wtorek).

Zachęcamy mieszkańców Gminy zainteresowanych ponownym uruchomieniem kolei na terenie Gminy Pietrowice Wielkie do aktywnego udziału w konsultacjach.

Studium Planistyczno Prognostyczne