Jednostki Organizacyjne

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik:

Ewa Paletta

II piętro, pokój nr 10

tel.: 32 419 81 01 lub 32 419 80 75 wew. 135

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dyrektor:

Zygfryd Wieczorek

II piętro, pokój nr 15

tel.: 32 419 80 85 lub 32 419 80 75 wew. 141

BIBLIOTEKA GMINNA

Dyrektor:

Małgorzata Paletta

parter Centrum Społeczno-Kulturalnego

tel.: 32 419 80 99 lub 32 419 80 75 wew. 121

JEDNOSTKI OŚWIATY

 

 

 KLUB MALUCHA

Kierownik:

Aneta Przybyła

ul. Szkolna 1, 47-480 Cyprzanów

tel.: 32 400 50 66

STACJA KULTURA

Dyrektor:

Małgorzata Paletta

ul. 1 Maja 1, 47-480 Pietrowice Wielkie

tel.: 32 400 54 45