Rejestr Działalności Regulowanej

 

Zgodnie z art. 9b. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Pietrowice Wielkie prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

 

Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności regulowanej:

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Nr telefonu

1.

PreZero Recykling Południe Sp.z o.o.

ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

32 235 11 83

2.

Naprzód Sp. z o.o.

ul. Raciborska 144b

44-280 Rydułtowy

32 457 70 83

3.

Zakład Oczyszczalni Miasta Zbigniew Strach

ul. Korzonek 98

42-274 Konopiska

34 366 89 84

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL' sp z o.o.

os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

18 262 53 53

5.

Eko M.Golik, J.Konsek, A,Serwotka, Spółka Jawna

ul. Kościuszki 45a

44-200 Rybnik

32 422 36 73

 

 

 

32 422 36 73