Program Czyste Powietrze

pietrowicewielkie

Punkt konsultacyjno-informacyjny:

Urząd Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 3

Kontakt: tel. 32 419 80 75, wew. 101

Strony przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy.

czyste_powietrze_logoCzyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym.

*Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Program przewiduje dofinasowania na:

Forma dofinansowania:

Terminy:

Realizacja programu: lata 2018-2029 r. Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze TUTAJ

Więcej informacji TUTAJ

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych  TUTAJ

 


DANE LICZBOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH W GMINIE PIETROWICE WIELKIE:

 

Stan na dzień 31.12.2023

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

397

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

 271

Sumaryczna kwota wypłaconej dotacji

3 573 334,04 zł