Program Czyste Powietrze


KONTAKT Z EKODORADCĄ

Urząd Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, I piętro, pokój nr 3

Kontakt: tel. 32 419 80 75, wew. 101

 

czyste_powietrze_logo

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

*Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dofinansowaniem objęte są budynki, które zostały oddane do użytkowania bądź uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy przed datą: 31.12.2013r.

Program przewiduje dofinasowania na:

Forma dofinansowania:

Terminy:

Realizacja programu: lata 2018-2029 r. Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Budżet Programu: 103 mld zł

Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze tutaj

czp-wybrane-koszty-kwalifikowane-z-3-czescia-1