Zabytki

_dsc5537

Bogactwem Gminy Pietrowice Wielkie są cenne zabytki, dokumentujące przeszłość tego regionu. Do najciekawszych należą: drewniany kościółek pw. Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich z 1667 roku oraz pałac zamkowy w Krowiarkach, wzniesiony w 1826 roku przez Ernesta Joachima Strachwitza, gdzie wcześniej znajdował się drweniany zamek z XVII wieku.

Wyjątkowe są także kościoły parafialne, Kościoły w Pietrowicach, Cyprzanowie, Krowiarkach, Makowie, Pawłowie oraz kościół w Samborowicach wpisane są w rejestr zabytków.

Obok budowli sakralnych należy wspomnieć o przepięknych kapliczkach modlitewnych, zlokalizowanych zazwyczaj przy głównych drogach oraz o krzyżach śródpolnych, które przypominają o historii tej ziemi. Specyficzny jest dworek w Samborowicach, przy którym w przeszłości mieścił się młyn. Zabudowa frankońska w Cyprzanowie stanowi kolejną ciekawostkę architektoniczną Gminy.