Charakterystyka gospodarcza gminy

Gmina Pietrowice Wielkie należy do gmin typowo rolniczych. W branży rolniczej pracuje 20% czynnych zawodowo mieszkańców gminy, a pozostali znajdują zatrudnienie w sektorze przemysłowo-usługowym (80%). Struktura gospodarstw rolnych w gminie jest rozproszona, średnia wielkość gospodarstwa wynosi 3,6 ha.

W marcu 2019 roku w Gminie Pietrowice Wielkie w rejestrze regon zarejestrowane były 444 podmioty gospodarcze, w tym sektor prywatny to 375 podmiotów, 10 spółdzielni oraz 59 spółek, z czego spółek handlowych jest 47 a cywilnych 12.

W Gminie Pietrowice Wielkie przeważającą część przedsiębiorstw stanowią małe firmy. Dominują firmy z branży przemysłowej, budowlanej i handlowej. Istotną rolę w tym regionie zajmują przedsiębiorstwa ukierunkowane na działalność handlową i usługową.


Zakres spraw związanych z działalnością gospodarczą obsługiwanych przez UG:

Gdzie to załatwić:

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Budynek UG, piętro I, pokój 4
tel.: 32 419 80 75 wew. 116


Przydatne linki:

Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej

Polska Klasyfikacja Działalności