Żerdziny

Żerdziny leżące 4 km od Raciborza w kierunku północno-zachodnim, występują w dokumentach z 1383 roku. Od XIV-XIV wieku wieś należała do Kolegiaty Raciborskiej, a potem do Skarbu Pruskiego. W 1784 roku we wsi mieszkało 121 mieszkańców; w 1842 roku 168 mieszkańców a w 1882 r. 333.
W Żerdzinach znajduje się kapliczka zbudowana w 1868 r. i poświęcona św. Janowi Nepomucenowi. Dawniej służyła mieszkańcom wioski do odprawiania nabożeństw. Została też wyposażona w sygnaturkę, którą dzwoniono na Anioł Pański.
Żerdziny należą do Parafii p.w. Trójcy Świętej w Cyprzanowie i obecnie liczą 415 mieszkańców.