Kornice

Wieś wzmiankowana około 1300 roku, chociaż są zapiski już z 1283 roku, gdzie wspomniany jest Mieszko na Kornicy. W drugiej połowie XV wieku wieś należała do Pyrzynów, a w połowie XVI w. przeszła w ręce Reiswitzów, którzy przez zakup sąsiednich wsi utworzyli tzw. "państwo kornickie". W 1711 r. dobra zostały podzielone i odtąd często zmieniały właścicieli.
Na terenie wsi znajdują się pozostałości zamku zbudowanego w połowie XIV wieku - zachowane są zarysy grobli i obwałowań oraz wejście do piwnic. Na terenie RSP - dwa budynki mieszkalne z 1889 roku oraz magazyn z 1890 roku. Ponadto spichlerz dworski z XVIII/XIX wieku, dom mieszkalny z 1891r., kapliczka z końca XVIII wieku z barokowo-ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena oraz park podworski, a w nim pomnikowe okazy dębów i lip.
Aktualnie w Kornicy mieszka 299 osób.