Gródczanki

Gródczanki leżą w południowej części gminy w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego, na granicy polsko-czeskiej. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1377 roku. Nazwa posiada fonetykę czeską: Hradczany, ludzie z Hradka. Po I wojnie światowej została niemiecką miejscowością graniczną po tym, jak położony na południu tzw. kraik hulczyński przyłączono do Czechosłowacji. W granicach Polski znajduje się od końca II wojny światowej. Przy drodze do Gródczanek stoi pątniczy kościółek pw. Św. Krzyża, który zbudowany został w 1667 roku. Przez miejscowość przebiega część drogi rowerowej łącząca gminy Sudice, Kietrz, Krzanowice i Pietrowice Wielkie. Gródczanki są jednym z najmniejszych sołectw Gminy, liczących 206 mieszkańców.