Dofinansowanie kształcenia młodocianych

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pliki do pobrania:

Informacje ogólne

Formularz informacji

Oswiadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Wniosek o dofinansowanie.doc

Wniosek o dofinansowanie.pdf

Zawiadomienie o umowie

Zmiany w przepisach od 1 wrzesnia 2019 roku