Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

 

ADAM WAJDA


Wójt Gminy przyjmuje strony:

poniedziałek w godz. 15:00 do 17:00
wtorek w godz. 16:00 do 18:00

Umawianie stron prowadzi sekretariat Urzędu Gminy 

tel.: 32 419 80 75 wew. 111

Wyślij wiadomość

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności: