Magazyn lokalny

gos_gminy_nagwek

 

Cztery razy w roku wydawana jest bezpłatna gazetka „Głos Gminy”, która jest nośnikiem informacji istotnych dla mieszkańców, informuje o sprawach, które już się wydarzyły i o najbliższych wydarzeniach. W miarę możliwości, gazetka dostarczana jest wszystkim mieszkańcom. Poniżej zamieszczone jest archiwum "Głosu Gminy".