Dożynki

chleb_doynkowyDożynki są świętem rolników o charakterze dziękczynnym, organizowanym po zakończeniu żniw. Rolnicy składają podziękowania Bogu i Matce Bożej z zebrane plony i proszą o jeszcze lepsze w przyszłym roku. Ceremoniom dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Następnie Starosta i Starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek.