Zarządzenie Nr.0121.4.GOPS.2015

Zarządzenie Nr.0121.4.GOPS.2015

w  sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.