Granty PPGR - oświadczenie o prawidłowym wykorzystaniu otrzymanego sprzętu komputerowego

Granty PPGR - oświadczenie o prawidłowym wykorzystaniu otrzymanego sprzętu komputerowego

Przypominamy o obowiązkowym złożeniu oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu, czyli oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Pietrowice Wielkie, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu.

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa. Formularz oświadczenia został przekazany w dniu podpisywania umowy w Urzędzie Gminy.

Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy dostarczyć do pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich ul Szkolna 5 w godzinach pracy urzędu do dnia 21.06.2024 r.