Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces - XXIV edycja

Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces - XXIV edycja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu organizowanego cyklicznie od 2000 roku jest promocja:

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do ww. konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Osoby do kontaktu ze strony Centrum:

Małgorzata Modzelewska – m.modzelewska@cdr.gov.pl, 22 125 62 44

Izabela Sarba – i.sarba@cdr.gov, 22 125 62 41

Karol Wasiewicz – k.wasiewicz@cdr.gov.pl, 22 125 62 45