Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

Przypominamy mieszkańcom Gminy Pietrowice Wielkie, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są płatne miesięcznie za miesiąc styczeń do 15 lutego, pozostałe miesiące do 15 dnia każdego miesiąca. Na terenie Gminy Pietrowice Wielkie szkło segregujemy w workach w kolorze zielonym, białe worki wykorzystujemy do wyczerpania zapasów. Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulega zmianie i wynosi 35 zł/osobę.